VANDKVALITET

Kyndeløse Vandværks analyseprogram fremgår af nedenstående skema fra Lejre kommune.

 

Se analyseresultaterne nedenfor i pdf-format samt eventuelle kommentarer

·        Udvidet kontrol 2018

·         Opfølgning på cloridazon desphenyl.

November 2017 – I forbindelse med analyser for stoffet Cloridazon har Kyndeløse vandværk konstateret en svag overskridelse af grænseværdien for cloridazon desphenyl. Læs Lejre kommune og embedslægens svar her og se analyseresultaterne i listen nedenfor.

19. november 2017. Formand Ole Smith skriver: Vandet i Kyndeløse vandværk har et svagt forhøjet indhold af cloridazon despenyl på 0.16 microgram pr liter. Stoffet som er meget omdiskuteret lige nu, findes i flere og flere vandværker og lige nu diskuteres det i Miljøstyrelsen hvordan vandværkerne skal forholde sig. Ifølge embedslægen er indholdet i vores vand ikke sundhedsskadeligt i de fundne mængder, og vandet kan derfor drikkes uden problemer. Lejre kommune og Kyndeløse Vandværk er lige nu i gang med at undersøge hvad der kan gøres for at forbedre vandkvaliteten på vandværket. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte vandværket for råd og oplysninger.

·         Opfølgning på begrænset kontrol

·         Begrænset kontrol 2017 + analyse for cloridazon mm,

·         Opfølgning 2017

·         Normal kontrol 2017

·         Udvidet kontrol 2016

·         Begrænset kontrol 2016

·         Normal kontrol 2015

·         Begrænset kontrol 2014

·         Boringskontrol 2014

·         Udvidet kontrol 2014

·         Begrænset kontrol 2013

·         Normal kontrol 2013 + org. mikroforurening

·         Begrænset kontrol 2012 + uorg. sporstoffer

·         Opfølgning filter 1

·         Opfølgning filter 2

·         Opfølgning boring

·         Opfølgning afgang vandværk

·         Udvidet kontrol

·         Begrænset kontrol 2011

·         Normal kontrol 2011

·         Begrænset kontrol 2010

·         Udvidet kontrol - 27. januar 2010

·         Normal kontrol + Organisk mikroforureninger - 15. april 2009