Kyndeløse Vandværk ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 2 eller 3 medlemmer efter tur er på valg hvert år. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt andelshaverne.

Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid, i økonomisk og teknisk henseende, naturlige og mest formålstjenlige forsyningsområder.

Den siddende bestyrelse ser for nærværende således ud:

Formand

 

Ole Smith

Smedevej 8, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge

k

 

Næstformand

Allan Birger Pedersen

Skomagerstræde 6, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge

k

 

Kasserer

Jens Westh

Hvidemosevej 38, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge

k

 

Sekretær

Hans Bloch Jespersen

Rådhusvej 10 4.th.

2920 Charlottenlund

k

 

Best.medlem

Erik Bahn

Kjøbmagergade 18A, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge

k

 

Tilsyn med værket

Smeden i Sæby

Smedestræde 1, Sæby

4070 Kirke Hyllinge

 

Claus Christiansen

Kjøbmagergade 9, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge