I tilfælde af en forurening af drikkevandet eller forsyningssvigt er det vigtigt at få et overblik over hvor problemet stammer fra og hvilket omfang det har.

Det er ovenstående der er afgørende for hvilken indsats der skal ydes, og dermed hvem der skal alarmeres.

Når et bestyrelsesmedlem modtager en melding om forsyningsproblemer kontaktes smeden. Er smeden ikke at træffe kontaktes vandværkets tilsynsførende. Hvis tilbagemeldingen fra smeden eller den tilsynsførende, er at der er tale om et længerevarende svigt kontaktes formanden, som herefter tager skridt til at iværksætte og kontakte de nødvendige instanser.

 

I tilfælde af forurening ringes til 112 og formanden tager skridt til at samle koordinations-gruppen.

Er formanden ikke at træffe kontaktes næstformanden, er næstformanden heller ikke at træffe, kan andre bestyrelsesmedlemmer iværksætte de nødvendige foranstaltninger. Ved forurening kontaktes embedslægen

 

Koordinationsgruppen består af:

 

      Formanden

      Næstformanden

      Sekretæren

      Smeden

 

Er der tale om en alvorlig forurening eller et længerevarende forsyningssvigt, kan koordinationsgruppen vælge at udvide gruppen med personale fra kommunen og brandvæsnet, samt andre bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren bør oprette en logbog, så forløbet senere kan dokumenteres.

 

Telefonnumre:

 

      Formanden, Tlf. 4017 8926

      Næstformanden, Tlf. 4640 4038

      Sekretæren, Tlf. 4640 3801

      Smeden i Sæby, Tlf. 4640 4037

      Tilsynsførende, Tlf. 4640 3314

      Embedslægen, Tlf. 4632 3232

      Brandstationen, Beredskabschef Per Boye, mobilnr. 30652100

      Vagthavende indsatsleder, mobilnr. 40181849

      Kommunen, Teknik og miljø, Tlf.46464646